Otizm ve Radikal Açıklık

Kontrol genelde toplum tarafından arzulanan bir özellik olduğu için yüksek kontrol, psikolojik bir tedavinin konusu olmamıştır. Oysa otizmin de uyumsuz bir yüksek kontrol ile beraber giden bir bozukluk olduğunu biliyoruz (Lynch, Hempel ve Dunkel, 2015). Bu nedenle yetişkin otizmi ile ilgili bir çalışmayı size aktarmak istiyorum.

Cornwall, Simpson, Gibbs ve Morfee’nin çalışması (2020), İngiltere’nin kuzeyinde psikolojik tedavi uygulayan bir klinikte uygulanmıştır. Çalışmanın uygulama kısmı, 30 hafta boyunca haftada 2,5 saat grup beceri eğitimi ve 1 saat bireysel terapiyi kapsayan radikal açık diyalektik davranış terapisi olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan 48 kişiden 23 kişide otizm spektrum bozukluğu saptanmıştır ve bu 23 kişi çalışmaya alınmıştır. 23 kişiden üç kişide sadece otizm spektrum bozukluğu tanısı, diğer 20 kişide otizm spektrum bozukluğunun yanında depresyon, genel kaygı bozukluğu, bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, şizofreni, anoreksiya nervoza ve dikkat eksikliği bozuklukları tespit edilmiştir.

30 haftalık uygulamadan sonra beş kişide tam iyileşme, dokuz kişide güvenilir bir gelişme sağlanmıştır. Bu sonuca bakarak uygulamanın %59’luk bir etki gösterdiği belirlenmiştir.

Radikal açık diyalektik davranış terapisi, tedaviye dirençli depresyonda etkili olduğunu üç kontrollü çalışma (Lynch ve ark., 2003; Lynch ve ark., 2007; Lynch ve ark., 2020) ve anoreksiya nervozada etkili olduğunu iki kontrollü çalışmada (Lynch ve ark., 2013, Chen ve ark., 2015) göstermiştir. Bu çalışmanın, katılımcı sayısının az olması (23) ve karşısında etkililiği test edecek başka bir tedavi yönteminin olmaması gibi durumları olsa da etkili olduğunu göstermesi açısından başarılı bir çalışmadır. Kontrollü bir çalışma değildir; ama bu konuda etkili olan bir tedavi yönteminin ortaya çıkmış olması, yetişkin otizminde sosyal yetersizlik gibi durumların çözümünün olduğunu bize göstermektedir. Böylece yetişkin otizminin de iyileşme kriterlerine doğru gidebileceği veya bu tedavi yöntemi ile bir gelişme gösterebileceği saptanmıştır. Yetişkin otizmi yaşayan insanlar için, etkili bir tedavi yönteminin ve sorunlarının çözümünün olduğunu bilmek, bu insanların hayat kalitesini geliştirmek açısından çok değerli bir bilgidir.

Araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Chen, E. Y., Segal, K., Weissman, J., Zeffiro, T. A., Gallop, R., Linehan M. M. (2015). Adapting dialectical behavior therapy for outpatient adult anorexia nervosa: a pilot study. International Journal of Eating Disorders, 48, 123-132.

Cornwall, P. L., Simpson, S., Gibbs, C, ve Morfee, V. (2020). Evaluation of radically open dialectical behavior therapy in an adult community mental health team: effectiveness in people with autism spectrum disorders. British Journal of Psychology Bulletin, 45(3), 146-153.

Lynch, T. R., Morse, J. Q., Mendelson, T., Robins, C. J. (2003). Dialectical behavior therapy for depressed older adults: a randomized pilot study. American Journal of Geriatric Psychiatry, 11, 33-45.

Lynch, T. R., Cheavens, J. S., Cukrowitz, K. C., Thorp, S. R., Bronner, L., Beyer, J. (2007). Treatment of older adults with comorbid personality disorder and depression: a dialectical behavior therapy approach. International Journal of Geriatric Psychiatry, 22, 131-143.

Lynch, T. R. Hempel, R. J., Whalley, B., Byford, S., Chamba, R., Clarke, P ve ark. (2020). Refractory depression – mechanisms and efficacy of radically open dialectical behavior therapy (RefraMED): findings of a randomized trial on benefits and harms. British Journal of Psychiatry, 216, 204-212.

Lynch, T. R., Gray, K. L. H., Hempel, R. J., Titley, M., Chen, E. Y., O’Mahen, H. A. (2013). Radically open dialectical behavior therapy for adult anorexia nervosa: feasibility and outcomes from an inpatient program. BMC Psychiatry, 13, 293.

Lynch, T. R., Hempel, R. J., Dunkel, C. (2015). Radically open-dialectical behavior therapy for disorders of overcontrol: signaling matters. American Journal of Psychotherapy, 69, 141-162.